Kamena vuna FIBRANgeo

Detalji

Opis

Kamena vuna FIBRANgeo je pogodna za korišćenje u svim tipovima građevina. Kamena vuna za izolaciju svih elemenata konstrukcije, kao što su zidovi, podovi, plafoni krovovi, terase, građevinska oprema, mašinske instalacije, zvučna izolacija i pasivni protivpožarni sistemi. Za kompletne specifikacije, kao i veće poručene količine, mogućnost količinskog popusta. Nudimo posebne uslove za izvođače građevinskih radova i stovarišta građevinskog materijala. Kompletna ponuda pratećeg materijala termoizolacione ugradnje. Ukoliko ste u prilici da lično preuzmete ploče kamene vune (sa stovarišta u Kruševcu), odobravamo 5% popusta na planiranu kupovinu. FASADNA KAMENA VUNA / MEKA, POLUTVRDA I TVRDA KAMENA VUNA FASADNA MREŽICA / LEPAK / TIPLOVI Fasadna (Tvrda) kamena vuna 3cm. . . . . . . . . . . . . . .400din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 5cm. . . . . . . . . . . . . . .600din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 8cm. . . . . . . . . . . . . . .800din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 10cm. . . . . . . . . . . . . .1000din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 12cm. . . . . . . . . . . . . .1200din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 15cm. . . . . . . . . . . . . .1500din po kvadratnom metru Fasadna (Tvrda) kamena vuna 22cm. . . . . . . . . . . . . .2200din po kvadratnom metru Podna (Tvrda) kamena vuna 2cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .330din po kvadratnom metru Podna (Tvrda) kamena vuna 3cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .470din po kvadratnom metru Podna (Tvrda) kamena vuna 5cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .680din po kvadratnom metru Meka kamena vuna 5cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .250din po kvadratnom metru Meka kamena vuna 8cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .350din po kvadratnom metru Meka kamena vuna 10cm. . . . . . . . . . . . . . . . .450din po kvadratnom metru Polutvrda kamena vuna 5cm. . . . . . . . . . . . .350din po kvadratnom metru Polutvrda kamena vuna 10cm. . . . . . . . . . . .650din po kvadratnom metru Tvrda kamena vuna 10cm. . . . . . . . . . . . . . . .870din po kvadratnom metru Tipli L12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22din po komadu Tipli L16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30din po komadu Tipli L20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35din po komadu Tipli L26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40din po komadu Tipli L30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60din po komadu Lepak za kamenu vunu 25/1. . . . . . . . . . . . .22din po kg MOGUĆNOST BESPLATNE ISPORUKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA! Termička izolacija Odlična termička izolacija, sa veoma niskom toplotnom provodljivošću i maksimalnim otporom prolazu toplote čak i pri visokim temperaturama. Zvučna izolacija Visok koeficijent apsorpcije zvuka i optimalna otpornost prema protoku vazduha. Ove karakteristike omogućavaju povećanu zvučnu redukciju i poboljšane akustičke performanse prostora. Zaštita od požara Negorivi materijali (klase A1 prema SRPS EN 13501-1) koji zadržavaju svoje izolacione sposobnosti i kod visokih temperatura, doprinose sprečavanju širenja požara, spašavanju života i očuvanju građevinskih konstrukcija i objekata. Pasivna ventilacija Otvorena vlaknasta struktura materijala sa otporom prolazu vodene pare sličnom otporu u vazduhu (μ =1). Ova karakteristika doprinosi disanju konstruktivnog sklopa, omogućavanjem protoka veoma malih količina vazduha i pare kroz omotač zgrade, usled razlike u pritiscima vazduha u objektu i van objekta (Pasivna ventilacija). Vodoodbojnost Hidrofobnost vlakana čini FIBRANgeo proizvode vodoodbojnim i nehidroskopnim. Vlakna kamene vune nisu podložna uticaju vlage ili vode. Ako se kamena vuna namokri, suši se brzo preko pasivne ventilacije i u potpunosti vraća svoja početna svojstva. Otpornost na mehanička opterećenja FIBRANgeo proizvodi od kamene vune, u zavisnosti od orijentacije i rasporeda vlakana, imaju visoku mehaničku snagu čak i kod relativno malih gustina. Prirodan, neorganski, bez mirisa, hemijski inertan (praktično PH neutralan) Hemijski ne razara elemente konstrukcije sa kojima je u kontaktu, niti je ugrožen od njih, čak i u uslovima povećane vlažnosti. Male težine, lak za rukovanje, sečenje i ugradnju. Otporan na vibracije. Ne izaziva iritacije na koži. Ne dozvoljava razvijanje mikro-organizama, insekata ili glodara. Reciklira se. Ekološki prihvatljiv proizvod.
Close Menu