Poljoprivredno zemljište

Detalji

Opis

Zemlja se nalazi u Jarkovcu Brojevi parcela: 1759,1667,1668/1,1668/2,1669/1,1669/2
Close Menu