Šliperi – ogrevno drvo – 5 kubnih metara

Detalji

Opis

Bagrem i bukva – 5 kubnih metara. Moguć prevoz – Aradac.
Close Menu