Više vrsta uslužnih fizičkih poslova

Detalji

Opis

Uslužno: utovar, istovar šuta, zemlje i svih vrsta otpada. Kopanje kanala (struja, voda, kanalizacija), kopanje podruma,bazena, septičkih jama, rušenje starih objekata, razbijanje betona. Selidbe, sve vrste utovara, istovara. Unošenje ogreva. Čišćenje podruma, tavana, šupa, garaža… Betoniranje. Otpušavanje kanalizacije
Close Menu