Podesite kolačiće

Postavke kolačića mogu da se promene u Vašem internet pretraživaču. Svaki pretraživač pruža mogućnost da se podešavanja kolačića prilagode.

U meniju pretraživača u stavkama OPCIJE ili ALATI se nalaze podešavanja za kolačiće, gde u zavisnosti od pretraživača zavise podešavanja.

Na linkovima sa strane pogledajte kako da prilagodite vrstu kolačića

PODESI KOLAČIĆE ZA CHROME

PODEŠAVANJE KOLAČIĆA ŽA INTERNET EXPLORER

PODEŠAVANJE KOLAČIĆA ZA FIREFOX