Preporuka lekarske komore Srbije o postupanju u različitim situacijama za zaštitu od virusa COVID-19

Lekarska komora Srbije dala je preporuke kako bi građani trebali da postupaju da bi zaštitili sebe i druge  od virusa COVID-19. 

Na slikama su prikazani postupci zaštite za razne situacije:

Postupci prilikom izlaska iz kuće

 1. Kada izlazite napolje obucite jaknu ili nešto sa dugim rukavima.
 2. Skupite kosu, ne nosite minđuše, narukvice i prstenje. Ne dodirujte se po licu.
 3. Masku navucite neposredno pre izlaska iz stana.
 4. Izbegavajte koristiti sredstva javnog transporta.
 5. Ako izlazite sa životinjom, izbegavajte da se trlja o javne površine.
 6. Ponesite jednokratne maramice i koristite za doticanje javnih površina i ručki.
 7. Zgužvajte maramicu i bacite je u zatvorenu kantu za smeće.
 8. Ako kašljete ili kijate, učinite to na laktu, a ne na rukama ili vazduhu.
 9. Ako plaćate novčanicama dezinfikujte ruke.
 10. Operite ruke nakon što dodirnete bilo koji predmet i površinu ili nosite dezinfekcijsko sredstvo.
 11. Ne dirajte lice pre nego što ste temeljno oprali ruke.
 12. Održavajte udaljenost od drugih osoba.
Postupci prilikom izlaska iz kuće

Postupci prilikom ulaska u stan/kuću

 1. Kada se vratite kući ne dirajte ništa.
 2. Skinite obuću.
 3. Dezinfikujte šape vaših kućnih ljubimaca.
 4. Svucite gornje delove vaše odeće i smestite ih u plastičnu kesu.
 5. Odložite torbicu, novčanik, ključeve i slično u kutiju na ulazu u stan.
 6. Tuširajte se, a ako ne možete operite dobro ruke i lice vodom i sapunom.
 7. Dezinfikujte mobilni telefon i naočare alkoholom.
 8. Očistite površine onoga što ste doneli spolja s izbeljivačem pre nego što ih odložite.
 9. Pažljivo skinite rukavice i operite ruke
 10. Imajte na umu da potpuna dezinfekcija nije moguća ali radimo sve da smanjimo rizik.
Postupci prilikom ulaska u stan/kuću

Postupci ako živite sa osobom u riziku od zaraze

 1. Spavajte u odvojenim krevetima
 2. Koristite rezličita kupatila (ukoliko je to moguće) i dezinfikujte ih sa rastvorom izbeljivača
 3. Ne koristite iste peškire, pribor za jelo, čaše i sl.
 4. Čistite i dezinfikujte svakodnevno površine s kojima ste često u kontaktu.
 5. Perite posteljinu, odeću i peškire što češće.
 6. Održavajte udaljenost, spavajte u odvojenim prostorijama.
 7. Prostorije proveravajte često.
 8. Nazovite izabranog lekara ili epidemologa ako imate temperaturu preko 38ºC i teškoće sa disanjem.
 9. Ne prekidajte samoizolaciju pune dve nedelje. Nakon svakog prekida trebalo bi ponovo početi brojati dve nedelje.

 

Postupci ako zivite sa osobom u riziku od zaraze
Close Menu