Vaš oglas je uspešno postavljen

Da bi izmenili oglas idite na stranicu Moj profil

Ukoliko želite da povećate vidljivost možete istaknuti oglas kako na početnoj tako i u samoj kategoriji oglasa zauzeti poziciju kojom bi vidljivost bila mnogo veće. Takođe pruža Vam se mogućnost da oglas bude podeljen na facebook-u  u zavisnosti od vrste paketa koji odaberete. Pogledajte odličan izbor paketa.

Close Menu