Način plaćanja

Uplatu paketa možete izvršiti u banci ili pošti putem naloga za prenos (za pravna lica) ili naloga za uplatu (fizička lica). Isto tako i preko e-bankinga (preko računara).

Popunjavanje uplatnice

Lični podaci: ime i prezime, adresa, mesto

Svrha uplate: Promocija oglasa, naziv paketa, ID vašeg oglasa koji se nalazi na stranici oglasa koji želite da istaknete (primer: slika)

Primalac:
Progressive Media, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2, 23000 Zrenjanin

Račun primaoca:

205-233176-27

Igled uplatnice za Zr Oglase
Close Menu